Diaocthudo.com

MS: 20888 - Bán nhà mặt phố Vĩnh Hưng

Diện tích: 60.7 (m2)

Mặt tiền: 3.85 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 6 tỷ - Xem giá mới >>

MS: 20730 - Bán nhà mặt phố Giải Phóng

Diện tích: 70 (m2)

Mặt tiền: 4.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 8.4 tỷ - Xem giá mới >>

MS: 13202 - Bán nhà mặt phố Giải Phóng

Diện tích: 72 (m2)

Mặt tiền: 3.3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 8.2 tỷ - Xem giá mới >>

MS: 15993 - Bán nhà mặt phố Giải Phóng

Diện tích: 89 (m2)

Mặt tiền: 4.9 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 15.0 tỷ - Xem giá mới >>

MS: 15783 - Bán nhà mặt phố Giải Phóng

Diện tích: 62 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 150.0 triệu/m2 - Xem giá mới >>

MS: 13430 - Bán nhà mặt phố Giải Phóng

Diện tích: 64 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 9.2 tỷ - Xem giá mới >>

MS: 13339 - Bán nhà mặt phố Nguyễn An Ninh

Diện tích: 30 (m2)

Mặt tiền: 4.8 (m)

Số tầng: 2.5 (tầng)

Giá: 6.4 tỷ - Xem giá mới >>

MS: 14925 - Bán nhà mặt phố Nguyễn An Ninh

Diện tích: 57.7 (m2)

Mặt tiền: 3.9 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 200 triệu/m2 - Xem giá mới >>

MS: 14890 - Bán nhà mặt phố Trương Định

Diện tích: 59 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 120 triệu/m2 - Xem giá mới >>

MS: 14380 - Bán nhà mặt phố Hoàng Văn Thụ

Diện tích: 65 (m2)

Mặt tiền: 4.5 (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: 9.5 tỷ/tháng

MS: 14236 - Bán nhà mặt phố Giải Phóng

Diện tích: 120 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 16 tỷ/tháng

MS: 13545 - Bán nhà mặt phố Kim Đồng

Diện tích: 115 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 13434 - Bán nhà mặt phố Định Công

Diện tích: 52 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: 4.5 (tầng)

Giá: thỏa thuận

MS: 13426 - Bán nhà mặt phố Vũ Tông Phan

Diện tích: 100 (m2)

Mặt tiền: (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 170 triệu/m2 - Xem giá mới >>

MS: 13423 - Bán nhà mặt phố Giáp Bát

Diện tích: 37.5 (m2)

Mặt tiền: 3 (m)

Số tầng: 4 (tầng)

Giá: 4.1 tỷ - Xem giá mới >>

MS: 13416 - Bán nhà mặt phố Giải Phóng

Diện tích: 107 (m2)

Mặt tiền: 4 (m)

Số tầng: 5 (tầng)

Giá: 33 tỷ - Xem giá mới >>

MS: 13390 - Bán nhà mặt phố Định Công Thượng

Diện tích: 58.5 (m2)

Mặt tiền: 3.2 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 5.2 tỷ - Xem giá mới >>

MS: 13295 - Bán nhà mặt phố Nguyễn An Ninh

Diện tích: 63.5 (m2)

Mặt tiền: 5.5 (m)

Số tầng: 2 (tầng)

Giá: 205 triệu/m2 - Xem giá mới >>

MS: 13318 - Bán nhà mặt phố Vĩnh Hưng

Diện tích: 91.2 (m2)

Mặt tiền: 3.8 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 90 triệu/m2 - Xem giá mới >>

MS: 12534 - Bán nhà mặt phố Vĩnh Tuy

Diện tích: 35 (m2)

Mặt tiền: 3.5 (m)

Số tầng: (tầng)

Giá: 130 triệu/m2 - Xem giá mới >>

 Trang 1/6 <123456>